STUDIO VIANOVA

Het gebruik van credits in een film

Films beginnen en eindigen met teksten in begintitels en aftiteling. Dit zijn zogenaamde credits, maar welke volgorde moet worden aangehouden? Leer van de profs in Hollywood.

Belangrijkheid
Wat is de juiste volgorde van de medewerkers van uw film in de begin- en eindtitels? Moeten de beroemde acteurs eerst worden genoemd? Of juist eerst de regisseur of de producent?

Eerlijk gezegd bestaat er geen wet die dit alles voorschrijft, maar wie een aantal films analyseert, komt al snel tot een volgorde die door vrijwel de meeste filmmakers wordt gebruikt en gehandhaafd. U komt er daarbij snel achter dat er ook subtiel of overduidelijk van wordt afgeweken.

Openingstitels

1. De meeste films beginnen vooraf met een opsomming van de betrokken bedrijven. Vaak in de vorm van een aantal korte filmpjes, met het logo aan het eind. Logisch, want het gaat in de filmindustrie om veel geld.

2. Vervolgens komen de belangrijkste partijen aan bod die (contractueel) als eerste genoemd moeten worden (meestal producers met geld, beroemde acteurs/actrices enz.). Ook de titel verschijnt in beeld.

3. Dan volgen de belangrijkste overige medewerkers van de film. Een en ander wordt eveneens door de contracten bepaald.
Opvallend is dat de belangrijkste medewerker aan het eind komt. Dat is de regisseur. Nadat zijn naam in beeld is geweest, begint het feitelijke verhaal.

Volgorde

Meestal is de volgorde van de informatie zoals ik hieronder beschrijf. Let op, de film begint na de eerste informatie met de cast, met de beroemdste naam als eerste (5). Na de rest van de cast volgen de andere functies (6 t/m 17), maar dan met de belangrijkste als laatste (de regisseur).

Logo’s
 

1. MAATSCHAPPIJ [NAAM] presenteert
2. Een productie van [NAAM PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ]
3. Een film van [NAAM FILMMAKER]

Belangrijkste info

4. Filmtitel
5. Namen van belangrijkste acteurs/actrices (cast)

Overige info

6. Rest van de cast
7. Casting Director (hoofd van casting)
8. Music Composer (componist)
9. Costume Designer (kleding)
10. Associate Producers (samenwerkende producenten)

11. Editors (montage)
12. Production Designer (vormgeving)
13. Director of Photography (hoofd cameracrew)
14. Executive Producer (uitvoerend producent)
15. Producer (producent)
16. Writers (schrijvers van het scenario)
17. Director (regisseur)

Meerdere functies

Is er iemand die twee keer in de lijst voorkomt, dan vermeldt u hem maar één keer. Voeg zijn taken samen. Bijvoorbeeld ‘writer/director’. En zet hem op de plaats van de belangrijkste functie, in dit voorbeeld dus de plek van de regisseur.

 

Bron

 

Vorige